Кампания „Да почистим Казанлък!“ на 17 и 18 септември 2022 г.

Община Казанлък организира на 17 и 18 СЕПТЕМВРИ /събота и неделя/ кампания под мотото „Да почистим Казанлък“ за събиране на:

Прочетете повече

Нова наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на ППС в Община Казанлък

Нови промени в Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства влизат в сила

Прочетете повече