Обновени учебни заведения посещават деца и ученици в Община Казанлък

Основен приоритет за Община Казанлък продължава да бъде образователната инфраструктура. През летните месеци и настоящата календарна година бяха реализирани различни дейности в училища, детски гради и ясли разположени на територията на общината. Повече за ремонтните дейности и обновленията в образователните институции сподели заместник-кметът Лилия Цонкова.

Освен ремонтните дейности Община Казанлък реализирани и други проекти в полза на жителите в населените места в региона. Във връзка с предстоящия зимен сезон няма притеснения свързани с отоплението от страна на училищните ръководства, както и от страна на община Казанлък. Предстои да бъдат доставени дърва там където градините се отопляват с такива, както и да бъде раздадена нафта.