Районна прокуратура – Стара Загора разпореди извършването на проверка за незаконна сеч на териториите на пет общини в обл. Стара Загора

Районна прокуратура – Стара Загора се самосезира във връзка с наводнението в няколко села в района на община Карлово, граничеща с община Казанлък и посочените по долу общини, като една от причините за него може да е незаконна сеч на дървесина в планинските терени.

Необходимостта от извършване на проверките е в изпълнение на правомощията на прокуратурата по „Надзор за законност, защита на обществения ред и правата на гражданите“.

Районна прокуратура – Стара Загора разпореди на Регионална дирекция по горите, гр. Стара Загора, извършването на проверка на дейността на фирмите, добиващи дървесина в района на общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. Следва да се установи има ли случаи на добив на дървесина извън определените участъци и без съответното разрешително, или след издадено такова, но извън разрешените количества и определените участъци и др. Ще се установява дали са предприети мерки за недопускането на нарушения в бъдеще и за санкциониране на извършителите.

Проверките следва да се извършат от длъжностни лица от Регионална дирекция по горите, гр. Стара Загора, и съответните горски стопанства към РДГ на територията на петте общини.

След приключване им Районна прокуратура – Стара Загора ще изиска обобщена писмена информация относно:
– да се установи от началото месец януари 2022 г. до настоящия момент има ли констатирани случаи на добив на дървесина без съответното разрешително или след издадено такова, но извън разрешените количества.
– да се установи за същия период има ли случаи на добив на дървесина извън определените участъци.
– вследствие на извършената проверка и констатиране на други нарушения от страна на добиващите фирми, да се посочи какви санкции и мерки са предприети за недопускането им в бъдеще.
– при проверката да се следи за осъществени състави на престъпления по чл.235 от НК – незаконна сеч на дървесина.

Срока за приключване на проверката е двумесечен.