ГРАЖДАНСКИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПРИ КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗАСЕДАВА ПО ПЪРВАТА СИ ТЕМА ЗА ГОДИНАТА

ГКС днес обсъди законодателната рамка за новото облагане с Такса битови отпадъци, която ще се въведе от 01.01.2025г. След нормативната база, която беше представена от Т. Люцканова- директор дирекция “Екология и транспорт”, председателят на Съвета госпожа Цветолина Цветкова въведе дискусията с членовете на Съвета. Активно се включиха с въпроси и предложения членовете на Съвета от Овощник, Крън, Голямо Дряново, Ръжена, Копринка, Ясеново, Горно Изворово и градските райони. Кметът на общината госпожа Галина Стоянова разясни с примери как би се организирало сметосъбирането, ако се избере за основа за облагане- вместимост на торби, как ще се отрази на таксата прилагането на мерки и стимули за разделно събиране и компостиране на отпадъка. Ръководството на Консултативния съвет- госпожа Цветолина Цветкова, госпожа Мария Стефанова и господин Минчо Байков организираха първото работно заседание по най-добрия начин, така че всеки участник да изложи въпросите и предложенията си. Всеки член на Съвета получи и покана за Празника на розата!