Откриване на предизборната кампания на ГЕРБ-СДСЛиста на ГЕРБ-СДС за НС от област Стара Загора:
1. Красимир Георгиев Вълчев
2. Маноил Минчев Манев
3. Илиана Петкова Жекова
4. Антон Тодоров Тонев
5. Десита Динкова Петкова
6. Пламен Едрев Иванов
7. Красимир Костов Пейчев
8. Манчо Георгиев Димитров
9. Бояна Тихомирова Танева Манова
10. Светлин Стоянов Стойчев
11. Дарина Атанасова Василева
12. Пламен Георгиев Георгиев
13. Светозар Тодоров Ялъмов
14. Ваня Златкова Петрова
15. Пламен Костов Костов
16. Иванка Колева Михайлова
17. Ростислав Здравков Попов
18. Тихомир Грудев Динев
19. Рая Димитрова Драчева
20. Николай Иванов Николов
21. Виктория Минчева Минчева
22. Емил Любославов Трифонов

Листа на ГЕРБ-СДС за Европейски парламент:
1. Росен Димитров Желязков
2. Андрей Андреев Ковачев
3. Андрей Гришев Новаков
4. Емил Йорданов Радев
5. Ева Константинова Майдел
6. Илия Димитров Лазаров
7. Асим Ахмед Адемов
8. Николай Димитров Рашков
9. Алина Стефанова Милушева
10. Себастиан Жан Таджер
11. Борислав Красимиров Киров
12. Станислав Станиславов Петрунов
13. Георги Стоянов Владов
14. Цвета Ангелова Точева
15. Даниел Пламенов Пелов
16. Ваня Радомирова Тонева
17. Полина Венциславова Исаева

Кандидатите за народни представители на Коалиция ГЕРБ – СДС от 27-и МИР – Стара Загора на извънредните парламентарни избори на 9 юни 2024 г.

1. Красимир Георгиев Вълчев е завършил „Финанси” в Икономически университет – Варна. Министър на образованието и науката по време на 44-ото Народно събрание. В периода 2002 – 2009 г. работи на различни длъжности в Министерството на финансите. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. Народен представител в 46-ото, 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание на Република България.

2. Маноил Минчев Манев е докторант по „Национална сигурност“ от Академия на МВР, магистър по история от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, бакалавър по „Национална сигурност“ от Академия на МВР. Над 10 години е бил служител на МВР. Създател и директор на Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ – Стара Загора. Бил е заместник областен управител на област Стара Загора. Народен представител в 43-ото, 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание на Република България.

3. Илиана Петкова Жекова е магистър е по „Социални дейности“ и по „Психология“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Била е социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък, след това директор на дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък към Агенция по заетостта. Народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание на Република България.

4. Антон Тодоров Тонев е бакалавър от Технически университет – София. Преминал е успешно много обучителни курсове за медицинска апаратура в чужбина. Завършил е курс за вътрешен одитор на система ISO 9001. Мениджър във фирми в областта на доставката на медицинска апаратура и дейности, свързани с медицинска диагностика. Към момента е общински съветник от ГЕРБ – СДС в Общински съвет – Стара Загора.

5. Десита Динкова Петкова е бакалавър по „Български език и турски език“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има професионална квалификация „Организатор туристическо обслужване“ от същото висше училище и „Приложна психология и психотерапия“ от Медицински университет – Пловдив. Работила е като младши експерт в Община Братя Даскалови и екскурзовод в Къща музей „Пейо Яворов“ в Чирпан. Към момента е главен експерт „Култура“ в Община Чирпан.

6. Пламен Едрев Иванов е завършил Интернационалния институт по лютиерство „Антонио Страдивари“ в Кремона. Практикувал е в ателието на майстор лютиера Массимо Негрони, където получава удостоверение за майстор лютиер. След своето дипломиране се завръща в родния си град Казанлък, където споделя ателие със своя баща – световноизвестния лютиер Едрьо Едрев, и своята сестра Радиана Едрева. До 2022 г. членува в Съюз на лютиерите в България. Има множество спечелени награди от световни конкурси. Участва ежегодно в престижни изложения, на които представя фино изработени цигулки, виоли и виолончели.

7. Красимир Костов Пейчев е лекар специалист по хирургия и онкология. Практикува 39 години, като 25 от тях работи в бившата Окръжна болница в Стара Загора, 11 години в МБАЛ „Тракия“ в Стара Загора, а от 2021 г. е управител на ДКЦ „Районна поликлиника Казанлък“. Лекар на годината за 2023 година. Заместник-председател е на Националното сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ.

8. Манчо Георгиев Димитров е студент по специалност „Маркетинг“ в Нов български университет. Завършил е СУ „Гео Милев“ в Раднево с профил „Технологичен туризъм“, има специализация „Техник по автотранспортна техника“. Към момента е технически сътрудник в застрахователна фирма.

9. Бояна Тихомирова Танева-Манова е бакалавър по „Европейско право“ от университета „Абъристуйт“, Англия и магистър по „Европейско и международно бизнес право“ от Виенски университет, Австрия. Била е зам.-председател на най-голямата младежка организация към ЕНП – „Европейските студенти демократи“. Настоящ общински съветник от групата на ГЕРБ в Стара Загора. Областен организационен секретар на Младежката структура на ГЕРБ в Стара Загора. Мениджър е в търговска фирма.

10. Светлин Стоянов Стойчев e завършил специалност „Стопанско управление“ в Колеж „Тракия“ – Стара Загора. От 2007 г. досега е председател на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб на глухите“ – Стара Загора. Към момента работи в отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

11. Дарина Атанасова Василева е магистър по „Агроинженерство“ от Висшия селскостопански институт в Пловдив. Завършила е специалност „Преподавател по английски език“ в Тракийски университет – Стара Загора. От 2013 г. до момента е старши учител по английски език в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово.

12. Пламен Георгиев Георгиев е бакалавър по „Макроикономика“ от факултет „Икономически и социални науки“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В момента следва магистратура „Политическо управление и публични политики“ в Нов български университет – София. С богат опит в банковата сфера, регионалното управление на пенсионните фондове и акаунт мениджмънт в телекомуникационна компания. Бил е кмет на град Крън от 2019 г. до 2023 г.

13. Светозар Тодоров Ялъмов е завършил специалност „Публична администрация“ в Технически университет – Габрово. Работи в сферата на строителния бизнес.

14. Ваня Златкова Петрова е магистър по „Логопедия“ от Тракийски университет – Стара Загора и бакалавър по „Социална педагогика“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 17 години работи в Център за обществена подкрепа в Чирпан – 8 години от тях като социален работник и от 9 години и негов управител.

15. Пламен Костов Костов е бакалавър по „Бизнес мениджмънт“ от Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив. В продължение на 4 години е бил младши и старши експерт „Административно стопански дейности“ в Община Мъглиж. Работил е и като заместник-завеждащ регистратура в Община Мъглиж. Към момента е директор на Общинско предприятие БКС – Мъглиж.

16. Ваня Колева Михайлова е икономист. Работила е като началник на отдел в металообработващи предприятия в Стара Загора. От 1997 г. е собственик и управител на фирма за търговия с метали и метални изделия и на студио за естетика и красота. Активен общественик, член и президент през годините на Зонта клуб – Стара Загора, КРИБ – Стара Загора, Клуб „Търгомет“, Клуб „Дионис“ и др. Общински съветник от ГЕРБ за мандат (2019 – 2023 г.) в Общински съвет – Стара Загора.

17. Ростислав Здравков Попов е бакалавър по „Топло- и газоснабдяване“ от факултет „Техника и технологии“ – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора. Заемал е различни позиции в частни компании. Работи в ТЕЦ „Марица изток 2“.

18. Тихомир Грудев Динев е ветеринарен лекар. Завършил е Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора, също и специалност „Агрономство“ (семестриално). Има богат професионален опит в различни животновъдни ферми. Бил е кмет на село Княжевско за мандат (2007 – 2011 г.). Работи в най голямата кравеферма в България. Председател е на Общински съвет – Опан.

19. Рая Димитрова Драчева е магистър по „Опазване и контрол на общественото здраве“ от Медицински университет – Варна. Към момента работи като медицинска сестра в частна клиника в Стара Загора.

20. Николай Иванов Николов е завършил специалност „Бизнес икономика“ в Тракийски университет – Стара Загора. Повече от 15 години работи в неправителствения сектор като експерт по младежки политики. Председател е на две неправителствени организации. Създател е на младежки център Youthopia Centre. Притежава богат опит в разработването на програми за личностно и устойчиво развитие, както и в реализирането на редица национални и европейски проекти, насочени към младите хора.

21. Виктория Минчева Минчева е бакалавър по „Международни икономически отношения“ от Икономически университет – Варна. В момента изучава специалност „Управление на интелигентни градове“ в Институт за следдипломна квалификация към УНСС. Работила е като младши експерт в отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“ в Община Стара Загора. Член е на младежката структура на ГЕРБ в Стара Загора.

22. Емил Любославов Трифонов е магистър електроинженер от Технически университет – Габрово. Към момента работи в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Член е на младежката структура на ГЕРБ в Стара Загора.