Една година Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Община Казанлък отбеляза една година от създаването на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Грижа и подкрепа в Центъра за една година получиха 55 потребители на възраст от 19 до 96 годишна възраст. На тях бяха предоставени необходимите социални услуги, за да разгърнат своя потенциал, да бъдат по- уверени в себе си и да водят по-качествен, достоен живот.

В Дневния център се предлагат комплексни социални услуги. Развиват се и се прилагат разнообразни професионални програми за индивидуална и групова работа, насочени към удовлетворяване потребностите на пълнолетни лица с различен вид увреждания, на различна възраст. Центърът работи също с техните роднини и близки, които получават професионална подкрепа.

Социалната услуга се реализира като част от приоритетите в управленската програма на кмета Галина Стоянова и водената от ръководството на общината политика в сферата на социалната подкрепа.