На 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година, доброволците и младежи на „МЦР-Взаимопомощ” и „Юнайтед Авангард Артист”, подготвиха и осъществиха представяне за повишаване на осведомеността за значението на този ден в НУПИД „Академик Дечко Узунов“ гр. Казанлък. На събитието международните доброволци на двете организации и техните български доброволци, връчиха грамоти за благодарност на част от възпитаниците на гимназията, за принос в инициативите „Споделена Коледа” в град Шипка и направа на рисунки на тема деня на влажните зони. Те представиха филм за компостирането изработен от техни предшественици и песента с видео клип „Компост”.

Събитието е първото от замислените представяния на важни екологични дати през 2024 година, от МЦР-Взаимопомощ по повод 20 години от създаването на организацията през 2004 година и осъществяването на проектите „Eko 2” по програма „Европейско корпус за солидарност” и “Зелена игра” на Юнайтед Авангард Артист по програма „Еразъм+”. По този повод организацията стартира редица събития за отбелязването му като днес беше само началото.

Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това те са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони – те не могат да оцелеят без тях. Всъщност крайбрежните влажни зони, като например естуарите, солените блата и езера, мангровите гори, кораловите рифове, са екосистемите с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове, като това ги прави и едни от най-продуктивните екосистеми в света.

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.

Основните причини за загубата на влажни зони са:

Отводняване и пресушаване за селско стопанство или строителство;
Замърсяване;
Прекомерна експлоатация на ресурси (напр. свръх риболов);
Инвазивни видове;
Климатични промени;

Конвенцията за влажните зони е международно споразумение, подписано на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Пълното име на споразумението е Конвенция за опазване на влажните зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици и отразява първоначалния акцент на конвенцията върху опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици. Впоследствие конвенцията разширява своя обхват, за да обхване всички аспекти на опазването на влажните зони и разумното им ползване.

За двете организации от Казанлък представянето в общността на важни екологични дати е от изключително значение, като по този начин повече хора ще научат за тях и в същото време ще се замислят за опазване на околната среда в наши дни. Следващата дата, която те имат намерение да отбележат е световният ден на енергийната ефективност.