Община Казанлък организира информационна среща относно задължението на фирмите за разделно събиране на отпадъци

Община Казанлък организира информационна среща относно задължението на фирмите за разделно събиране на отпадъци. На нея граждани и фирми ще могат да получат отговор на въпроси ,касаещи разпоредбите на чл. 33 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) относно задължителното извършване на разделно събиране на отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло и метал на територията Общината. Срещата ще се проведе на 31.01.2024 година от 17:15 в Инфо Център гр. Казанлък.