Не на насилието над деца

„Не на насилието над деца! Всяко дете има право на закрила от всички форми на насилие“ е кампания на сдружение „Жените на Казанлък“ за превенция на насилието и агресията над деца.

Насилието над деца може и трябва да бъде предотвратено. Съществуват безспорни доказателства за вредите от насилието върху физическото и психичното здраве и развитие на децата. Превенцията на насилието и агресията над деца трябва да се започне от семейството и училището.

Ралица Митева –психолог от „Жените на Казанлък“ представи интерактивен урок и занимание по групи в 5 клас на ППМГ “Н. Обрешков“. Какво е насилие, кои са първите признаци на агресия, какво усещат и чувстват насилника, жертвата и наблюдателя са въпроси, чиито отговори учениците сами определиха. Те изработиха табло с информация за институциите, които биха помогнали на децата в случай на насилие.