МНОГО ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОТЧЕТЕ СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА

Добро взаимодействие с Община Казанлък, отчетоха на годишно отчетно- събрание на казанлъшката организация „Шипка“ на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. В него участваха подполковник от запаса Веселин Ангелов – председател на Областния съвет на СОСЗР – Стара Загора, директорът на исторически музей „Искра“ Момчил Маринов, председателят на Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“ главният инспектор по управление на кризи в Община Казанлък Слави Иванов и представители на патриотични организации.

В отчетния доклад, председателят на Общинската организация на СОСЗР майор от запаса, Евгени Пейчев анализира международната обстановка и очерта основните направления на работа – организационната дейност, подготовката за провеждане на Четвъртия национален събор на запасното войнство на 14 юни т.г. в Стара Загора, финансовата помощ за социално слаби запасни войни и взаимоотношенията с местната власт. Отделено бе внимание на участието на запасното войнство в честването на 135 години от създаването на 23-ти Пехотен Шипченски полк, отбелязването на 110 – годишнината от Одринската епопея, годишнини от създаването на Първата танкова дивизия и Петата танкова бригада.

Беше обърнато внимание на добрата комуникация и сътрудничество между Съюза и общинската администрация.

Подполковник от запаса Веселин Ангелов даде висока оценка на работата на организацията и препоръча да се възстановят мемориалните знаци от Априлското въстание, както и да се привлекат бившите военнослужещи от общините Мъглиж и Павел баня като се окаже помощ за създаване на дружества.