ТРЕТИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Одобрен е проект за енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Възродена Искра“. Стойността му е 440 611,08 лв. Проектното предложение е по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е третото одобрено проектно предложение, след тези за сградата на общината и на Военния отдел.