ОбС-Казанлък отмени решението за предоставяне на общински терен за изграждане на фотоволтаичен парк в с. Кънчево

С 35 гласа “за” Общинският съвет в Казанлък отмени свое решение от 22 декември за предоставяне на общински имот в местното село Кънчево на частен инвеститор с цел изграждане на фотоволтаичен парк.
По време на сесията кметът на Кънчево Стойно Стойнов заяви, че е твърдо против изграждането на фотоволтаичен парк в землището на населеното място.

Припомняме че на 22 декември 2023г. съветниците приеха предложението за изразяване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж с 20 гласа “за” от общо 35 гласували. Решението беше върнато от областния управител Ива Радева за преразглеждане с мотива, че е незаконосъобразно., а жителите на Кънчево организираха два протеста.

Общинските съветници от различните групи също изказаха техните становища по темата.

Причината за искането на председателя на Общинския съвет за отмяна на решението е правното становище на юриста на съвета, което потвърждава мотивите в заповедта на областния управител.