Първа копка на Локална пречиствателна станция за канализацията на с. Копринка

В село Копринка бе изпълнен ритуал по първа копка за начало на първи етап по проект „Битово-фекална канализация на северозападен край на село Копринка“. Кметът на селото Кенан Саид сподели, че много се радва за началото на дейностите, така дълго очаквани, но моли жителите да проявят търпение и разбиране към работата на фирмите – изпълнители.

Ресорният заместник-кмет в Община Казанлък Ахмед Мехмед припомни дългия извървян път от различни административни процедури през 2020 г.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова определи работата до началото на проекта като наистина трудна.

Специални гости на събитието бяха още председателят на ОбС – Казанлък Николай Златанов, управител на ВиК- Стара Загора инж. Радостин Миланов, зам. кметът на Павел баня Шендоан Халит, представители на фирмите изпълнители, кметове на населени места от региона.