61-ва Стрямска механизирана бригада набира мотивирани младежи и девойки

61 Стрямска механизирана бригада, като част от Сухопътните войски, набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия. Българската армия е опора на обществото, а военнослужещите днес са лицето и, съхранявайки през годините традиционните воински ценности и добродетели – патриотизъм, смелост и храброст.

Към настоящият момент е в сила заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, в която са обявени 70 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от състава на Сухопътните войски за гарнизоните в Казанлък и Карлово. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да имат средно или по-високо образование, да не са криминално проявени или дисциплинарно освободени, да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната. Крайният срок за приемане на документи е до 22.03.2022 г. А Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати. Конкурсите ще се проведат от 21 юли до 2 август 2022 г. и включват изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.