Вече са асфалтирани част улиците в Казанлък след проекта на ВиК Стара Загора

Участъкът на ул.“Христо Ботев“ от бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ до ул.“Бачо Киро“ вече е преасфалтиран след ВиК ремонт.

След извършена подмяна на водопровода в град Казанлък възстановени са голяма част асфалтовите настилки от изпълнителя на проекта Обединение „ВиК Казанлък“2020 в центъра на Казанлък.
Завършени са вече и участъците на ул.„Съединение“ и ул.„Иван Вазов“. Продължава възстановяването на асфалтовата настилка върху траншеите на новоположения водопровод по улиците, ул.„6-и Септември“,.„Мазалат“, „Вардар“ ,„ Цар Петър“,.„Земеделска“, Витоша“, „Александър Стамболийски“, „Кайнарджа“,.„Оборище“ и „Дунав“.

Започна работа по асфалтиране по цялата дължина на ул. „Софроний Врачански“. Предстои цялостно преасфалтиране на следните улици: „Свобода“, „24 Август“, „Преслав“, „Цар Петър“ в участъка от ул.„Витоша“ до „Алeксандър Стамболийски“.

Предвид предстоящите дейности по асфалтиране на участъците, се призовават гражданите живущи в съответните райони да се съобразят с поставените на колите им информационни бележки да преместят колите си, за по-добър и ефективен работен процес на изпълнителите на ремонтнитите.