СЛЕД ВИК – ЗАПОЧВА АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ЦЕНТЪРА НА КАЗАНЛЪК

Обединение „ВиК Казанлък“2020 – Изпълнител на проекта за подмяна на водопровода в гр. Казанлък започна възстановяване на асфалтовите настилки, след положен нов водопровод в централен участък на Казанлък: бул. „23 ПШП“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Москва“, ул. „Витоша“ и ул. „Цар Освободител“.

Вече започна възстановяването на асфалтовата настилка върху траншеите на новоположения водопровод. Ще се полагат два пласта по 4 см. асфалтобетонова настилка по улиците: ул. „Съединение“ , ул. „Иван Вазов“ , ул. „6-и Септември“, ул. „Мазалат“, ул. „Вардар“ , ул. „ Цар Петър“, ул. „Земеделска“, ул. „Витоша“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Кайнарджа“, ул. „Оборище“ и ул. „Дунав“.

Цялостно ще бъдат преасфалтирани следните улици: ул. „Свобода“, ул. „24 Август“, ул.„Преслав“, Ул. „Софроний Врачански“, ул. „Цар Петър“ в участъка от ул. „Витоша“ до ул. „Алeксандър Стамболийски“.