Утвърдиха датите на празници през 2023 г. на религиите, различни от православната

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2023 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са: 10 април – вторият ден от Възкресение, 29 юни – ,,Св. Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – ,,Вси Светии” и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам на 20 и 21 април, Курбан байрам на 28, 29 и 30 юни.

За религиозната общност на евреите празниците са: 6 април – Песах, 26 май – Шавуот, 16 септември – Рош Ашана, 25 септември – Йом Кипур и 30 септември – Сукот. Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, на 9 април – Възкресение Христово, 18 май – Възнесение Господне, 28 май – Петдесетница, 16 юли – Преображение Господне и 13 август – Успение Богородично.

Празничните дни за обществото „Бяло братство” са: 22 март – Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – на 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни. Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.