ОП „КД и ПИС“: Не изхвърляйте пепел и незагасена жар в контейнерите за битови отпадъци

Горящ контейнер вдигна на крак пожарникари на РСПБЗН – Казанлък в квартал „Изток“ между блоковете 2 и 3. Горящият обект беше изгасен бързо. Не е ясно, как е възникнал пожара, дали са били изхвърлени незагасени отпадъци или някой го е запалил нарочно.

Поради насъпването на отоплителния сезон Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ призовават да не се изхърлят в контейнерите за битови отпадъци незагасени въглени и пепел. При забелязване на нарушители, да бъдат уведомени незабавно органите на реда.