TEEN FEST в парк Розариум по повод 12 август – Международен ден на младежта

TEEN FEST в парк Розариум по повод 12 август – Международен ден на младежта (Организатори: Община Казанлък, Младежки общински съвет – Казанлък и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните)