Два нови паркинга ще бъдат изградени в Казанлък

Общинският съвет одобри предложението за изграждане на два нови паркинга, които да обслужват централната градска част и зоната зад Дома на културата „Арсенал“ на ул. „Чавдар Войвода“ на стойност – 19 000 лв., а другият паркинг на стойност 26 000 лв. , ще обслужва само живущите в централната част в близост до бъдещата пешеходна зона до парк „Розаиум“ и ще се намира на „Любен Каравелов“.

Във връзка „Изграждане на продължение на пешеходна зона по ул. „Ген. Скобелев“, в т.ч. авторски и строителен надзор“ се проведе обществена поръчка, на която не се явиха изпълнители, паради невъзможност от изпълнение при тази цена. Предвид бързо растящата инфлация, високите цени на суровини, материали и услуги е необходимо увеличаване на плановата стойност на обекта със средства от 310 000 лева.