21.12.2006 – 50 години юбилей на Казанлъшката сатира